Wann kommt Sendung "ur samtiden graenser ortnamn och kartor" auf Deinen TV - Sendern (einstellbar unter Einstellung) als nächstes?

UR Samtiden - Gränser, ortnamn och kartor auf Kunsk. am 05.10. um 16:20 Uhr im aktuellen TV-Programm

Sverige, 2022

Arkivutredningspoolen. Hela Sveriges yta består av fastigheter. Men det är inte alltid klart vem som äger vad och om all mark inom en fastighet verkligen hör till fastigheten. Helen Skogh, arkivutredare, berättar om arbetet med arkivutredning. Säsong 2022. Del 1 av 15. Producerat år 2022.


Weitere 10 kommende Sendungen "ur samtiden graenser ortnamn och kartor" im TV

05.10. um 16:40 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Omarronderingen i Stora Tuna. Den senaste stora jordreformen i Sverige kallades för laga skifte men den fick inte så stort genomslag i Dalarna. Helena Lång, verksamhetsutvecklare, berättar om ett komplicerat arbete med fastighetsreglering som nyligen genomfördes i Stora Tuna. Säsong 2022. Del 11 av 15. Producerat år 2022.06.10. um 15:20 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Sveriges glaciärer. I Sverige finns det 284 karterade glaciärer, där den största, Salajekna, är nio kvadratkilometer. Björn Olander, geodatahandläggar ...06.10. um 15:30 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

1628 till idag. Under 400 år har lantmätaren spelat en viktig roll för att trygga markägandet i Sverige. Per Rune Karlsson, förrättningslantmätare, be ...06.10. um 15:50 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Lantmäteriets internationella arbete. Rätten att äga mark är en självklarhet för oss och så har det varit under flera hundra år. Att äga mark är därem ...06.10. um 16:05 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Swepos - stödsystem för satellitpositionering. Positionering har alltid varit en viktig del i Lantmäteriets verksamhet. I dag är tekniken träffsäker n ...06.10. um 16:25 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Lantmäteriets arbete med ortnamn. En karta utan platser är anonym och platser kräver språk. Vi förvandlar tom geografi till begripliga platser genom o ...07.10. um 15:40 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Inteckningar och pantbrev - historiskt och nutid. I dag utgör pantsättning och inteckningar ett slags smörjmedel på fastighetsmarknaden. Dennis Lindén ...07.10. um 15:55 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Hur fungerar servitut? Behov av att använda någon annans mark har funnits under mycket lång tid. Servitut är en lösning på det problemet. David Fridh, ...07.10. um 16:00 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Det tidiga Lantmäteriet. Det svenska Lantmäteriet grundades i början av 1600-talet genom ett kungligt uppdrag till Anders Bure. Per Rune Karlsson, för ...07.10. um 16:25 Uhr
TV-Sender: Kunsk.
    

Höjdbestämning av fjälltoppar. De flesta vet säkert att Kebnekaise är Sveriges högsta fjälltopp. Men genom historien har flera andra toppar ansetts hö ...Viele weitere Serien im TV Programm als Überblick.