Wann kommt Sendung "it polytburo" auf Deinen TV - Sendern als nächstes?

It Polytburo auf OFryslân am 22.01. um 17:15 Uhr im aktuellen TV-Programm

Yn it polityk telefyzjeprogramma It Polytburo hawwe de presintatoaren Andries Bakker en Eric Ennema alle freeds in (Fryske) politikus oan tafel dy''t sy skerp befreegje oer in aktueel ûnderwerp. Tweets by ItPolytburoapps.gids.tv


Weitere 10 kommende Sendungen "it polytburo"

22.01. um 17:45 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 18:15 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 18:45 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 19:15 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 19:45 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 20:15 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 20:45 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 21:15 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 21:45 Uhr
TV-Sender: OFryslân22.01. um 22:15 Uhr
TV-Sender: OFryslân