Wann kommt Sendung "ur samtiden" auf Deinen TV - Sendern (einstellbar unter Einstellung) als nächstes?

UR Samtiden auf Kunsk. am 25.06. um 14:00 Uhr im aktuellen TV-Programm

(Staffel: 2021 Folge: 176 )

Sverige (2021) Del 176/365

Svenskt samhällsprogram från 2021. 14:00 AI, maskininlärning och big data. 14:15 E-hälsa i sjuksköterskeutbildningen. 14:30 Nyfiken på luktsinnet. 15:20 Nyfiken på Bertha von Suttner. 16:00 Nyfiken på immunförsvaret.


Weitere 5 kommende Sendungen "ur samtiden" im TV

26.06. um 09:00 Uhr
TV-Sender: Kunsk.

(Staffel: 2021 Folge: 177 )

Sverige (2021) Del 177/365

Svenskt samhällsprogram från 2021. 09:00 Det svenska järnets roll i det transatlantiska slaveriet. 09:30 Vad är grannskapseffekter och hur mäter man dem?. 09:55 Staden, demokratin och det offentliga rummet. 10:35 Går det att bryta segregationen? 11:00 Bidrar svenska kompisar till integration?. 11:35 Hur påverkade skolstängningar spridningen av coronaviruset? 12:24 Kungl. Musikhögskolan - från Gustav III till idag. 12:25 Att utbilda sig i musik. 12:35 Musikens arkitektur. 12:40 Instrumentvård för framtida generationer. 12:55 Musik och teknologi - samverkan eller motverkan. 13:10 Tillbaka till framtiden! 13:35 Morgondagens kulturella entreprenörer. 13:55 Musiken och kunskapen - den konstnärliga forskningens potential. 14:15 Instudering - lärarrollen där pedagogik och konstnärlighet är i symbios. 14:30 Kan virtual reality användas i skolans undervisning?.27.06. um 09:00 Uhr
TV-Sender: Kunsk.

(Staffel: 2021 Folge: 178 )

Sverige (2021) Del 178/365

Svenskt samhällsprogram från 2021.28.06. um 14:00 Uhr
TV-Sender: Kunsk.

(Staffel: 2021 Folge: 179 )

Sverige (2021) Del 179/365

Svenskt samhällsprogram från 2021. 14:00 Riksdagens forskningsdag. 14:55 Autism, delaktighet och lärande i förskola och skola. 15:15 Från diagnos till ...29.06. um 14:00 Uhr
TV-Sender: Kunsk.

(Staffel: 2021 Folge: 180 )

Sverige (2021) Del 180/365

Svenskt samhällsprogram från 2021. 14:00 Humanism som livsåskådning. 14:20 Så kan Gävleborg ställa om till fossilfria transporter. 14:30 Hur skapar vi ...30.06. um 14:00 Uhr
TV-Sender: Kunsk.

(Staffel: 2021 Folge: 181 )

Sverige (2021) Del 181/365

Svenskt samhällsprogram från 2021. 14:00 Ceremonier i livet. 14:20 Öra, hjärna och medvetande. 14:35 Det svenska järnets roll i det transatlantiska sl ...Viele weitere Serien im TV Programm als Überblick.